Echipa noastră de specialiști execută următoarele lucrări de topografie inginerească:

 

 • Asistență topografică de șantier prin echipe de specialitate in domeniu;
 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) – oriunde in țară;
 • Planuri de situație in vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Planuri de situație 3D – curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;
 •  Planuri de amplasament pentru platforme industriale/rețele edilitare;
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a stării volumelor din stocuri;
 • Măsurători și determinări pentru calcularea volumelor de excavație;
 • Nivelment de joasă și înaltă precizie;
 • Trasarea în teren a diverselor proiecte tehnice;
 • Ridicări topografice și trasări construcții, cote, limite de proprietate;
 • Urmărirea evoluției in timp a construcțiilor;
 • Planuri si hărți topografice și analogice pe suport digital;
 • Consultanță de specialitate;

 

Prețurile sunt calculate pentru fiecare proiect în parte in funcție de specificul si complexitatea lucrării.