S.C. EVAL CAD PROIECT S.R.L execută documentații tehnice cadastrale pentru următoarele situații:

 

 • Terenuri cu sau fără construcții;
 • Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Dezmembrări/lotizări terenuri pentru ieșiri din indiviziune , lotizări pentru edificarea de cartiere rezidențiale, sau stabilirea unui dezmembrământ al dreptului de proprietate de exemplu crearea unui drept de servitute etc;
 • Alipiri/Comasări terenuri, în vederea unificării drepturilor de proprietate si creeării unui singur imobil pentru edificarea unor construcții sau satisfacerii necesităților lucrărilor din agricultură;
 • Actualizarea cadastrului cu construcții noi edificate;
 • Actualizarea cadastrului cu extinderea construcțiilor existente;
 • Actualizarea cadastrului cu demolarea construcțiilor vechi;
 • Actualizarea cadastrului cu schimbarea categoriei de folosință a terenului;
 • Rectificare limite/suprafete;
 • Dezmembrări construcții (reapartamentări);
 • Blocuri de locuințe, deschiderea cărților funciare colective;
 • Terenuri situate în intravilan și extravilan;
 • Lucrări de Cadastre de specialitate : cadastru agricol, cadastru forestier, cadastru apelor, cadastru imobiliar, cadastru edilitar , cadastru terenurilor cu destinații speciale, cadastru căilor de comunicație, cadastru drumurilor, cadastru căilor ferate, cadastru aeroporturilor, cadastru porturilor ; Cadastru monumentelor istorice, cadastru ariilor natural protejate, etc.;
 • Măsurători și realizarea proiectelor de plan parcelar;
 • Consultanță de specialitate;

 Lista formularelor necesare pentru obținerea avizelor se găseşte aici .

 
Prețurile se calculează pentru fiecare proiect în parte in funcție de specificul si complexitatea lucrării.