Topografie – este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor , determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi şi planuri,  a modului în care sunt dispuse în spaţiu elementele unui ansamblu, cu descrierea amănunţită a unui loc sub raportul aşezării, configuraţiei etc;.

 

images7 

     Evaluări proprietăți imobiliare – Firma noastră  întocmește prin colaboratorii săi atestați ANEVAR rapoarte de evaluare pentru o gamă largă de proprietăți  imobiliare și bunuri mobile.

 

 

geodesist-read-plans-construction-site-24471858    Cadastru – Cadastrul general este un sistem unitar și obligatoriu de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii țări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și juridic, indiferent de destinația lor și de proprietar, prin care se realizează identificarea, înregistrarea și reprezentarea lor în registre și pe hărți și planuri cadastrale.